Prodej pozemků v Horní Libchavě

Prodej pozemků v Horní Libchavě Prodej pozemků v Horní Libchavě
Prodej pozemků v Horní Libchavě Prodej pozemků v Horní Libchavě
Prodej pozemků v Horní Libchavě Prodej pozemků v Horní Libchavě
Prodej pozemků v Horní Libchavě Prodej pozemků v Horní Libchavě
Prodej pozemků v Horní Libchavě Prodej pozemků v Horní Libchavě

Popis nabídky

Prodej tří na sebe navazujících pozemků vedených jako trvale travní porost p.č.332/7, 332/8, 332/9 o celkové výměře 27786. Pozemek není dle ÚP v zastavitelém území, v těchto plochách lze realizovat mimo jiné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví. Pozemky p.č. 332/7 a 332/8 jsou dále dotčeny vymezeným lokálním biokoridorem ÚSES. Pro plochy biocenter a biokoridorů platí mimo jiné zásada neumisťovat stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů. Stavbu pro zemědělství, vč. oplocení“ ÚP za splnění podmínek v daných plochách připouští. Nelze ji však realizovat v místech vymezených koridorů. Daná oblast je v CHKO České středohoří. Pozemky lze zakoupit jako investice či pro zemědělské účely pro pastevectví,sečení. Po domluvě s CHKO lze umístit pro pastvu hospodářských zvířat dočasné ohradníky a malý přístřešky jako ochranu před sluncem. Toto lze realizovat na parcele č. 332/8. Přístup na pozemek z místní komunikace. V ceně není zahrnuta provize RK.

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 0897 Lokalita Obec Horní Libchava Cena Cena pozemku: 780 000
Kontaktujte nás
Poloha zadaná inzerátem je obec.